ระบบ e-Studentloan ได้เปิดให้ใช้งานปีการศึกษา 2563 เป็นปีสุดท้าย
ในปีการศึกษา 2564 นักเรียน / นักศึกษาต้องดำเนินการขอกู้ยืมใน

ระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล (คลิ๊ก)
(Digital Student Loan Fund System : DSL)

 

ยินดีต้อนรับสู่ระบบ e-Studentloan สำหรับผู้กู้ กยศ. และ กรอ.

            กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาโดยสนับสนุนค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และ ค่าครองชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความจำเป็นตั้งแต่ระดับมัธยมปลายสายสามัญและสายอาชีพ อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยไม่คิดดอกเบี้ยระหว่างศึกษาอยู่ และจะต้องชำระเงินคืนหลังจากจบการศึกษาแล้ว 2 ปี โดยกองทุนฯ จะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระคืนทั้งสิ้นไม่เกิน 15 ปี
 
กยศ. : ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 

:คำแนะนำ:

ระบบ e-Studentloan มีมาตรการเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลจึงขอให้ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับ
             
 • ท่านต้องลงทะเบียนและรับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
 • ท่านต้องให้ข้อมูลบุคคลที่เป็นความจริงตรงกับข้อมูลที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์ ระบบจะตรวจสอบข้อมูลบุคคลของท่านกับสำนักงานทะเบียนราษฎร์หากไม่ตรงกันท่านจะไม่สามารถยื่นคำขอกู้ผ่านระบบได้
 • ท่านควรเป็นผู้ทำรายการทุกขั้นตอนด้วยตัวเอง และ รักษารหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบไว้เป็นความลับเพื่อป้องกันการแอบอ้างการเข้าสู่ระบบ
 • ท่านควรใช้โปรแกรม Internet Explorer Version 8, 10, 11 และ Google Chrome เท่านั้น ในการเข้าสู่ระบบ
 •            
 • การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer Version 10 และ 11
 • ท่านต้องมี E-mail ที่เป็นของตนเองเพื่อใช้ในขั้นตอนลงทะเบียนขอรหัสผ่าน และขั้นตอนยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงิน
 •                

  * ผู้ขอกู้ที่ได้รหัสผ่านแล้ว ให้กดปุ่ม "ผู้มีรหัสผ่านแล้ว" เพื่อทำการ Login เข้าสู่ระบบ


   

     กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
     เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400