รหัสผู้ใช้ระบบ
*
รหัสผ่าน
*
 
 

 

 

 
 
 

Untitled Document
  ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การปรับปรุงระบบงาน e-Studentloan

              กองทุนฯ จะเพิ่มช่องทางการรับรหัสการยืนยันตัวตน (OTP) ทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) ให้กับผู้ใช้งานของสถานศึกษา ซึ่งจะเริ่มใช้งานวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

              ทั้งนี้ ระบบ e-Studentloan จะขึ้นหน้าจอให้ผู้ใช้งานของสถานศึกษากรอกข้อมูลการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน ซึ่งข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนประกอบด้วย เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน , ชื่อ-นามสกุล , วันเดือนปีเกิด , เบอร์โทรศัพท์มือถือ และอีเมล

Download รายละเอียดวิธีการการลงทะเบียนข้อมูลและการรับรหัส OTP >> คลิกที่นี่<<

Download วิธีการแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนข้อมูลและการรับรหัส OTP >> คลิกที่นี่<<
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560

Untitled Document
  ประกาศ : การสร้างใบนำส่งเอกสารการกู้ยืม

             กองทุนฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบ e-Studentloan ในขั้นตอนตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล (เมนูของผู้บริหารสถานศึกษา) ให้สามารถสร้างใบนำส่งเอกสารการกู้ยืม และพิมพ์ออกจากระบบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คลิกเพื่อ Download ขั้นตอนการทำงาน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

Untitled Document
  การตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan (22/07/2558)

                 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และสถานศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan แล้วเกิดข้อความล้นมาอีกหน้ากระดาษ ให้นักเรียน/นักศีกษา และสถานศึกษา Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan เพื่อไปทำการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์เอกสาร

Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัพพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan >> คลิกที่นี่ <<

Untitled Document
  การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer Version 10 , 11

                 สำหรับผู้ที่ใช้งานระบบ e-Studentloan แล้วเกิดความผิดปกติจากการใช้งานระบบ เช่น กดปุ่มค้นหาข้อมูลแล้วระบบไม่แสดงข้อมูล , กดปุ่มค้นหาข้อมูลตำบล-อำเภอ แล้วระบบไม่แสดงข้อมูล เป็นต้น

                 ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้งานทำการ Download คู่มือการเปิดใช้งาน Compatitbility View สำหรับ Internet Explorer เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Download คู่มือการเปิดใช้งาน Compatitbility View >> คลิกที่นี่ <<