รหัสผู้ใช้ระบบ
*
รหัสผ่าน
*
 
 

 

 

 
 
 

Untitled Document
  ประกาศกองทุนฯ เรื่อง การปรับปรุงข้อมูลสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan

              ด้วยกองทุนฯ จะดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาปรับปรุงข้อมูลในระบบ e-Studentloan เพื่อจะได้มีฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการประสานงาน โดยเฉพาะ e-mail ที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสถานศึกษาจะได้รับข้อมูลการโอนเงินค่าเล่าเรียนของธนาคาร

              ในการนี้ กองทุนฯ จึงขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลของสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan ผ่านหน้าระบบ e-Studentloan ส่วนของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือขั้นตอนการดำเนินการดังกล่าว

Download คู่มือขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลของสถานศึกษาในระบบ e-Studentloan >> คลิกที่นี่<<
ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

Untitled Document
  การตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan (22/07/2558)

                 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และสถานศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan แล้วเกิดข้อความล้นมาอีกหน้ากระดาษ ให้นักเรียน/นักศีกษา และสถานศึกษา Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan เพื่อไปทำการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์เอกสาร

Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัพพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan >> คลิกที่นี่ <<

Untitled Document
  การตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้ Internet Explorer Version 10 , 11

                 สำหรับผู้ที่ใช้งานระบบ e-Studentloan แล้วเกิดความผิดปกติจากการใช้งานระบบ เช่น กดปุ่มค้นหาข้อมูลแล้วระบบไม่แสดงข้อมูล , กดปุ่มค้นหาข้อมูลตำบล-อำเภอ แล้วระบบไม่แสดงข้อมูล เป็นต้น

                 ทั้งนี้ขอให้ผู้ใช้งานทำการ Download คู่มือการเปิดใช้งาน Compatitbility View สำหรับ Internet Explorer เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

Download คู่มือการเปิดใช้งาน Compatitbility View >> คลิกที่นี่ <<