รหัสผู้ใช้ระบบ
*
รหัสผ่าน
*
 
 

 

 

 
 
 

Untitled Document
  ประกาศ เรื่อง การใช้งานระบบ e-Studentloan

              กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จะปิดปรับปรุงระบบ e-Studentloan ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 00.00 - 06.00 น. โดยกองทุนฯ จะดำเนินการเปลี่ยน URL การเข้าระบบ e-Studentloan จากเดิม https://www2.studentloan.or.th เป็น https://eservices.studentloan.or.th ซึ่งสามารถ ใช้งานระบบ e-Studentloan ได้อีกครั้ง ในวันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป กองทุนฯ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

Untitled Document
  การตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan (22/07/2558)

                 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และสถานศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan แล้วเกิดข้อความล้นมาอีกหน้ากระดาษ ให้นักเรียน/นักศีกษา และสถานศึกษา Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan เพื่อไปทำการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์เอกสาร

Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัพพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan >> คลิกที่นี่ <<