รหัสผู้ใช้ระบบ
*
รหัสผ่าน
*
 
 

 

 

 
 
 

Untitled Document
  ประกาศ : การสร้างใบนำส่งเอกสารการกู้ยืม

             กองทุนฯ ได้ทำการปรับปรุงระบบ e-Studentloan ในขั้นตอนตรวจสอบใบลงทะเบียนและส่งข้อมูล (เมนูของผู้บริหารสถานศึกษา) ให้สามารถสร้างใบนำส่งเอกสารการกู้ยืม และพิมพ์ออกจากระบบ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

คลิกเพื่อ Download ขั้นตอนการทำงาน
ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2559

Untitled Document
  การตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan (22/07/2558)

                 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และสถานศึกษาที่มีปัญหาเรื่องการพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan แล้วเกิดข้อความล้นมาอีกหน้ากระดาษ ให้นักเรียน/นักศีกษา และสถานศึกษา Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัดพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan เพื่อไปทำการตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนพิมพ์เอกสาร

Download วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษในการจัพพิมพ์เอกสารจากระบบ e-Studentloan >> คลิกที่นี่ <<