โปรด Login เข้าสู่ระบบ กยศ. และ กรอ.
 
เลขประจำตัวประชาชน  : *  13 หลัก
รหัสผ่าน  : *
   

กยศ. : ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กรอ. : ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ