โปรด Login เข้าสู่ระบบ กยศ. และ กรอ.
 
เลขประจำตัวประชาชน  : *  13 หลัก
รหัสผ่าน  : *
   

กยศ. : ลักษณะที่ 1  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
กรอ. : ลักษณะที่ 2  เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักฯ

Untitled Document
  ประกาศกองทุนฯ เรื่องการปรับปรุงงานระบบ e-Studentloan

              

              กองทุนฯ ได้เปลี่ยนจากการรับรหัส OTP เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ในส่วนของนักเรียน นักศึกษา โดยปรับเปลี่ยนเป็น รหัส Pin Code เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็วให้กับผู้ใช้งานระบบ e-Studentloan ซึ่งจะเริ่มใช้งานวันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

              ทั้งนี้ ระบบ e-Studentloan จะขึ้นหน้าจอให้นักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลการลงทะเบียนก่อนการใช้งาน ซึ่งข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนประกอบด้วย เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล และ Pin Code เป็นต้น

Download รายละเอียดวิธีการการลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยรหัส Pin Code (สำหรับนักเรียน นักศึกษา) >> คลิกที่นี่<<

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

Document
วิธีแก้ไขปัญหาการพิมพ์สัญญาการกู้ยืม บนระบบปฏิบัติการ Windows 10 (7 กันยายน 2560)
               สำหรับนักเรียน/นักศึกษา และสถานศึกษาที่ใช้งาน Windows 10 และต้องการพิมพ์สัญญาจากระบบ e-Studentloan แล้วเกิดข้อความล้นมาอีกหน้ากระดาษ ให้นักเรียน/นักศีกษา และสถานศึกษา แก้ไขโดยการติดตั้ง Font Angsana NEW และ Angsana UPC ก่อนพิมพ์สัญญา

วิธีการติดตั้ง Fonts เพื่อพิมพ์สัญญาจากระบบ e-Studentloan