ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกิจกรรมพร้อมใจไกล่เกลี่ย แก้หนี้ครัวเรือน